(جدول لیگ یک (گروه دو

امتیازبازیهاتیمردیف
2410مس رفسنجان1
1810صنعت نفت آبادان2
1810سیاه جامگان3
1810پاس همدان4
1310داماش گیلان5
1310پارسه6
1210فولاد یزد7
1110شهرداری بندرعباس8
1010شهرداری تبریز9
1010راهیان کرمانشاه10
910گل گهر11
210اتکا گلستان12
جزئیات کامل

(جدول لیگ یک (گروه یک

امتیازبازیهاتیمردیف
1810استقلال اهواز1
1810فولاد نوین اهواز2
1510ایرانجوان بوشهر3
1510نیروی زمینی4
1510گیتی پسند5
1510نساجی مازندران6
1110آلومینیوم هرمزگان7
1110نفت و گاز گچساران8
1110فجرسپاسی شیراز9
1010مس کرمان10
1010شهرداری اردبیل11
610تربیت نوین12
جزئیات کامل

گلزنان لیگ یک گروه یک

بازیکن تعداد گلگلزنان لیگ یک گروه دو

بازیکن تعداد گل

جزئیات کامل
 
(بازیها و نتایج لیگ دسته یک (گروه یک
هفته
ساعتبازیردیف
1393/09/27گیتی پسند 0-0 فجرسپاسی شیراز1
1393/09/27مس کرمان 1-2 فولاد نوین اهواز2
1393/09/27نفت و گاز گچساران 1-1 شهرداری اردبیل3
1393/09/27نیروی زمینی 0-0 ایرانجوان بوشهر4
1393/09/27استقلال اهواز 1-1 آلومینیوم هرمزگان5
1393/09/27تربیت نوین 1-0 نساجی مازندران6
(بازیها و نتایج لیگ دسته یک (گروه دو
هفته
ساعتبازیردیف
1393/09/27مس رفسنجان 1-0 اتکا گلستان1
1393/09/27راهیان کرمانشاه 0-2 صنعت نفت آبادان2
1393/09/27شهرداری تبریز 0-1 فولاد یزد3
1393/09/27سیاه جامگان 2-2 گل گهر4
1393/09/27شهرداری بندرعباس 1-0 داماش گیلان5
1393/09/27پاس همدان 2-1 پارسه6