(جدول لیگ یک (گروه دو

امتیازبازیهاتیمردیف
3116سیاه جامگان1
3116مس رفسنجان2
2916پاس همدان3
2815صنعت نفت آبادان4
2515پارسه5
1815داماش گیلان6
1716شهرداری تبریز7
1715گل گهر8
1715فولاد یزد9
1416راهیان کرمانشاه10
1216شهرداری بندرعباس11
511اتکا گلستان12
جزئیات کامل

(جدول لیگ یک (گروه یک

امتیازبازیهاتیمردیف
3216فولاد نوین اهواز1
2616نساجی مازندران2
2516ایرانجوان بوشهر3
2316مس کرمان4
2216فجرسپاسی شیراز5
2216استقلال اهواز6
2116شهرداری اردبیل7
2116آلومینیوم هرمزگان8
1916گیتی پسند9
1816نیروی زمینی10
1716نفت و گاز گچساران11
916تربیت نوین12
جزئیات کامل

گلزنان لیگ یک گروه یک

بازیکن تعداد گلگلزنان لیگ یک گروه دو

بازیکن تعداد گل

جزئیات کامل
 
(بازیها و نتایج لیگ دسته یک (گروه یک
هفته
ساعتبازیردیف
1393/12/10ایرانجوان بوشهر 3-1 آلومینیوم هرمزگان1
1393/12/10فولاد نوین اهواز 2-1 فجرسپاسی شیراز2
1393/12/10نفت و گاز گچساران 2-1 گیتی پسند3
1393/12/10مس کرمان 2-1 استقلال اهواز4
1393/12/10شهرداری اردبیل 0-0 نساجی مازندران5
1393/12/10نیروی زمینی 3-0 تربیت نوین6
(بازیها و نتایج لیگ دسته یک (گروه دو
هفته
ساعتبازیردیف
1393/12/10شهرداری بندرعباس 0-0 راهیان کرمانشاه1
1393/12/10سیاه جامگان 1-0 مس رفسنجان2
1393/12/10شهرداری تبریز 0-1 پاس همدان3
1393/12/10فولاد یزد 0-0 صنعت نفت آبادان4
1393/12/10گل گهر 0-1 پارسه5