(جدول لیگ یک (گروه دو

امتیازبازیهاتیمردیف
00شهرداری بندرعباس1
00راهیان کرمانشاه2
00داماش گیلان3
00مس رفسنجان4
00گل گهر5
00پاس همدان6
00فولاد یزد7
00شهرداری تبریز8
00پارسه9
00سیاه جامگان10
00صنعت نفت آبادان11
00اتکا گلستان12
جزئیات کامل

(جدول لیگ یک (گروه یک

امتیازبازیهاتیمردیف
00آلومینیوم هرمزگان1
00نفت و گاز گچساران2
00مس کرمان3
00استقلال اهواز4
00فولاد نوین اهواز5
00گیتی پسند6
00شهرداری اردبیل7
00یزد لوله8
00ایرانجوان بوشهر9
00نیروی زمینی10
00نساجی مازندران11
00فجرسپاسی شیراز12
جزئیات کامل

گلزنان لیگ یک گروه یک

بازیکن تعداد گلگلزنان لیگ یک گروه دو

بازیکن تعداد گل

جزئیات کامل
 
(بازیها و نتایج لیگ دسته یک (گروه یک
هفته
Qurey error in matches table
ساعتبازیردیف