(جدول لیگ یک (گروه دو

امتیازبازیهاتیمردیف
2411مس رفسنجان1
2111صنعت نفت آبادان2
1911سیاه جامگان3
1911پاس همدان4
1611پارسه5
1411داماش گیلان6
1311فولاد یزد7
1211گل گهر8
1111شهرداری بندرعباس9
1011شهرداری تبریز10
1011راهیان کرمانشاه11
511اتکا گلستان12
جزئیات کامل

(جدول لیگ یک (گروه یک

امتیازبازیهاتیمردیف
2111فولاد نوین اهواز1
1811استقلال اهواز2
1811ایرانجوان بوشهر3
1611گیتی پسند4
1611نساجی مازندران5
1511نیروی زمینی6
1411آلومینیوم هرمزگان7
1411فجرسپاسی شیراز8
1311شهرداری اردبیل9
1111نفت و گاز گچساران10
1011مس کرمان11
611تربیت نوین12
جزئیات کامل

گلزنان لیگ یک گروه یک

بازیکن تعداد گلگلزنان لیگ یک گروه دو

بازیکن تعداد گل

جزئیات کامل
 
(بازیها و نتایج لیگ دسته یک (گروه یک
هفته
ساعتبازیردیف
1393/10/03شهرداری اردبیل 1-0 نیروی زمینی1
1393/10/03آلومینیوم هرمزگان 1-0 مس کرمان2
1393/10/03فجرسپاسی شیراز 1-0 استقلال اهواز3
1393/10/03فولاد نوین اهواز 5-1 نفت و گاز گچساران4
1393/10/03ایرانجوان بوشهر 1-0 تربیت نوین5
1393/10/03نساجی مازندران 1-1 گیتی پسند6
(بازیها و نتایج لیگ دسته یک (گروه دو
هفته
ساعتبازیردیف
1393/10/03پارسه 1-0 مس رفسنجان1
1393/10/03اتکا گلستان 1-0 راهیان کرمانشاه2
1393/10/03گل گهر 2-0 شهرداری تبریز3
1393/10/03فولاد یزد 1-1 پاس همدان4
1393/10/03صنعت نفت آبادان 2-1 شهرداری بندرعباس5
1393/10/03داماش گیلان 1-1 سیاه جامگان6