(جدول لیگ یک (گروه دو

امتیازبازیهاتیمردیف
3218مس رفسنجان1
3218پاس همدان2
3117صنعت نفت آبادان3
3117سیاه جامگان4
3117پارسه5
2117فولاد یزد6
2017گل گهر7
1918شهرداری تبریز8
1917داماش گیلان9
1818راهیان کرمانشاه10
1217شهرداری بندرعباس11
511اتکا گلستان12
جزئیات کامل

(جدول لیگ یک (گروه یک

امتیازبازیهاتیمردیف
3818فولاد نوین اهواز1
2918مس کرمان2
2718شهرداری اردبیل3
2618نساجی مازندران4
2518گیتی پسند5
2518ایرانجوان بوشهر6
2418آلومینیوم هرمزگان7
2318فجرسپاسی شیراز8
2318استقلال اهواز9
2118نیروی زمینی10
1918نفت و گاز گچساران11
918تربیت نوین12
جزئیات کامل

گلزنان لیگ یک گروه یک

بازیکن تعداد گلگلزنان لیگ یک گروه دو

بازیکن تعداد گل

جزئیات کامل
 
(بازیها و نتایج لیگ دسته یک (گروه یک
هفته
ساعتبازیردیف
1393/12/23فولاد نوین اهواز 4-0 ایرانجوان بوشهر1
1393/12/23تربیت نوین 0-3 گیتی پسند2
1393/12/23شهرداری اردبیل 3-1 آلومینیوم هرمزگان3
1393/12/23مس کرمان 1-0 نساجی مازندران4
1393/12/23نفت و گاز گچساران 0-0 فجرسپاسی شیراز5
1393/12/23نیروی زمینی 1-0 استقلال اهواز6
(بازیها و نتایج لیگ دسته یک (گروه دو
هفته
ساعتبازیردیف
1393/12/23داماش گیلان 1-1 فولاد یزد1
1393/12/23پاس همدان 1-0 مس رفسنجان2
1393/12/23شهرداری تبریز 1-1 راهیان کرمانشاه3
1393/12/23گل گهر 2-0 صنعت نفت آبادان4
1393/12/23شهرداری بندرعباس 1-2 پارسه5