(جدول لیگ یک (گروه دو

امتیازبازیهاتیمردیف
104مس رفسنجان1
104سیاه جامگان2
94پاس همدان3
64صنعت نفت آبادان4
64داماش گیلان5
54شهرداری تبریز6
43فولاد یزد7
44راهیان کرمانشاه8
44گل گهر9
33پارسه10
24شهرداری بندرعباس11
14اتکا گلستان12
جزئیات کامل

(جدول لیگ یک (گروه یک

امتیازبازیهاتیمردیف
84فولاد نوین اهواز1
84نیروی زمینی2
74نفت و گاز گچساران3
74گیتی پسند4
64استقلال اهواز5
54ایرانجوان بوشهر6
54نساجی مازندران7
54مس کرمان8
33شهرداری اردبیل9
34آلومینیوم هرمزگان10
23فجرسپاسی شیراز11
14تربیت نوین12
جزئیات کامل

گلزنان لیگ یک گروه یک

بازیکن تعداد گلگلزنان لیگ یک گروه دو

بازیکن تعداد گل

جزئیات کامل
 
(بازیها و نتایج لیگ دسته یک (گروه یک
هفته
ساعتبازیردیف
1393/08/07نیروی زمینی 1-0 آلومینیوم هرمزگان1
1393/08/07نفت و گاز گچساران 2-1 تربیت نوین2
1393/08/07ایرانجوان بوشهر 2-2 نساجی مازندران3
1393/08/07مس کرمان 2-0 گیتی پسند4
1393/08/07فولاد نوین اهواز 1-0 استقلال اهواز5
(بازیها و نتایج لیگ دسته یک (گروه دو
هفته
ساعتبازیردیف
1393/08/07سیاه جامگان 1-0 پاس همدان1
1393/08/07شهرداری تبریز 1-0 صنعت نفت آبادان2
1393/08/07داماش گیلان 1-0 راهیان کرمانشاه3
1393/08/07شهرداری بندرعباس 1-1 مس رفسنجان4
1393/08/09گل گهر 1-1 اتکا گلستان5