لیست گلزنان لیگ آزادگان
گلزنان لیگ یک

ردیفبازیکننام تیمتعداد گل
1محمد عباس زاده نساجی مازندران20
2سهیل حق شناس سپید رود رشت10
3اکبر صغیریگل گهر سیرجان10
4حمید کاظمی خونه به خونه مازندران9
5امیر میر بزرگی اکسین البرز8
6مهرداد آوخ گل گهر سیرجان8
7مهدی دغاغله مس کرمان8