تغییر نام دو باشگاه


1392/09/04

نام دو باشگاه در لیگ یک تغییر کرد. البدر بندر کنگ به بدر بندر کنگ و سایپا شمال به پرسپولیس شمال تغییر کرد.

این در حالی است که باشگاه البدر بندر کنگ از سوی کمیته انضباطی به کسر 6 امتیاز به دلیل تبانی با تیم سایپا مهر کرج در فصل گذشته محکوم شده است و تیمی هم در قائمشهر از پیش وجود داشته به نام پرسپولیس قائمشهر که به دفعات به پرسپولیس تهران بازیکن داده از جمله مهرداد اولادی، مهرداد کفشگری، هادی نوروزی.